Bildiriler

SÖZEL BİLDİRİLER
Sunum Kodu Türü Başlık İsim
S-1 Sözel Bildiri Tip 1 Diyabetli Hastalarda Flash Glukoz Takip Sistemi Ile Değerlendirilen Glisemik Değişkenliğin Açlık ve Öğün Sonrasi GİP Ve Glukagon Düzeyleri Ile Ilişkisi Afruz Babayeva
S-2 Sözel Bildiri Kapalı Devre İnsülin İnfüzyon Pompa Sistemleri Enerji ve Besin Öğesi Alımını Etkiledi mi? Yasemin Atik Altınok
S-3 Sözel Bildiri İleri Hibrit Kapalı Döngü Sisteminde Altı Ay: Tip 1 Diyabetli Çocuk ve ErgenlerdePsikososyal Etkilenme-Gerçek Yaşam Verisi Arzu Jalilova
S-4 Sözel Bildiri Tip 1 Diyabet Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Hibrit Kapalı Döngü İnsülin İnfüzyon Pompa Sistemlerinin Glisemik Kontrol Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Hanife Gül Balki
S-5 Sözel Bildiri Diyabet Hastaları İçin Yapay Zeka Tabanlı Android Asistanı Gökşen Polat Topçuoğlu
S-6 Sözel Bildiri Tip 1 Diyabet Yönetiminde Fark Yaratan Etken: Sürekli Glukoz İzleme Sistemleri Eren Er
POSTER BİLDİRİLER
Sunum Kodu Türü Başlık İsim
P-1 Poster Bildiri MİKROİĞNE TABANLI SÜREKLİ GLUKOZ İZLEMİ SİSTEMLERİ İrem Nur Aslan
P-2 Poster Bildiri TİP 1 DİYABETLİ BİR OLGUDA, İKİ FARKLI POMPA KULLANIMI ESNASINDA EGZERSİZ VE HİPOGLİSEMİ YÖNETİMİ Ferhat Çetin
P-3 Poster Bildiri Diyabetik Retinopati Level Tespiti Dilara Şahan
P-4 Poster Bildiri Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Çocuk ve Adölesanlarda Çölyak ve Otoimmun Tiroid Hastalıklarının Prevalansı: Retrospektif Çalışma Havva Nur Peltek Kendirci
P-5 Poster Bildiri Komplike Diyabetik Ketoasidoz Ahmet Uçar
P-6 Poster Bildiri Kistik Fibrozis İlişkili Glukoz Metabolizması Bozukluğunda Akarboz Tedavisi ve Aralıklı Glukoz Ölçüm Sistemleri ile İzlemi Emrullah Arslan