SÖZEL BİLDİRİ OTURUMLARI

16 Aralık 2022, Cuma
Oturum Başkanları: Aslı Nar, Samim Özen
Sunum Kodu Başlık İsim
S-1 Tip 1 Diyabetli Hastalarda Flash Glukoz Takip Sistemi Ile Değerlendirilen Glisemik Değişkenliğin Açlık ve Öğün Sonrasi GİP Ve Glukagon Düzeyleri Ile Ilişkisi Afruz Babayeva
S-2 Kapalı Devre İnsülin İnfüzyon Pompa Sistemleri Enerji ve Besin Öğesi Alımını Etkiledi mi? Yasemin Atik
Altınok
S-3 İleri Hibrit Kapalı Döngü Sisteminde Altı Ay: Tip 1 Diyabetli Çocuk ve ErgenlerdePsikososyal Etkilenme-Gerçek Yaşam Verisi Arzu Jalilova
S-4 Tip 1 Diyabet Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Hibrit Kapalı Döngü İnsülin İnfüzyon Pompa Sistemlerinin Glisemik Kontrol Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Hanife Gül
Balki
S-5 Diyabet Hastaları İçin Yapay Zeka Tabanlı Android Asistanı Gökşen Polat
Topçuoğlu
S-6 Tip 1 Diyabet Yönetiminde Fark Yaratan Etken: Sürekli Glukoz İzleme Sistemleri Eren Er
S-7 TİP 2 DİYABETTE EGZERSİZ TEKNOLOJİLERİ: KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TESTİNİN KULLANIMI Ebru ÇALIK
KÜTÜKCÜ
S-8 SUBKUTAN İNSULİN İNFÜZYON POMPASI KULLANAN TİP1 DİYABETLİLERDE LOKAL ENJEKSİYON KOMPLİKASYONLARI: RİSK FAKTÖRLERİ VE KLİNİK SONUÇLARI Banu Ertürk