POSTER BİLDİRİLER

POSTER BASKILAR 50CM(YATAY) X 70CM (DİKEY) OLARAK HAZIRLANIP KONGRE ALANINA GETİRİLECEKTİR. ACENTA GÖREVLİLERİ TARAFINDAN POSTER ALANINA ASILACAKTIR.

Sunum Kodu Başlık İsim
P-1 MİKROİĞNE TABANLI SÜREKLİ GLUKOZ İZLEMİ SİSTEMLERİ İrem Nur Aslan
P-2 TİP 1 DİYABETLİ BİR OLGUDA, İKİ FARKLI POMPA KULLANIMI ESNASINDA EGZERSİZ VE HİPOGLİSEMİ YÖNETİMİ Enver Şükrü
Göncüoğlu
P-3 Diyabetik Retinopati Level Tespiti Dilara Şahan
P-4 Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Çocuk ve Adölesanlarda Çölyak ve Otoimmun Tiroid Hastalıklarının Prevalansı: Retrospektif Çalışma Havva Nur
Peltek Kendirci
P-5 Komplike Diyabetik Ketoasidoz Ahmet Uçar
P-6 Kistik Fibrozis İlişkili Glukoz Metabolizması Bozukluğunda Akarboz Tedavisi ve Aralıklı Glukoz Ölçüm Sistemleri ile İzlemi Emrullah Arslan